Quyết định 49/1999/QĐ-BCN

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 49/1999/QĐ-BCN

Tiêu đề: Quyết định 49/1999/QĐ-BCN ban hành tiêu chuẩn ngành 16 TCN 868-99 đến 16 TCN 889-99 do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành Số hiệu: 49/1999/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Lê Quốc Khánh Ngày ban hành: 02/08/1999 Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 49/1999/QĐ-BCN để xử lý:

Tin tức về Quyết định 49/1999/QĐ-BCN

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 49/1999/QĐ-BCN

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 49/1999/QĐ-BCN

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 49/1999/QĐ-BCN

Đang cập nhật