Quyết định 48/1999/QĐ-BCN

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 48/1999/QĐ-BCN

Tiêu đề: Quyết định 48/1999/QĐ-BCN về tiêu chuẩn ngành 16 TCN 836-99 đến 16 TCN 843-99, 80 TCN 01-99 đến 80 TCN 10-99 (tiêu chuẩn soát xét) do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành Số hiệu: 48/1999/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Lê Quốc Khánh Ngày ban hành: 02/08/1999 Lĩnh vực: Công nghiệp, Khoa học, công nghệ
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 48/1999/QĐ-BCN để xử lý:

Tin tức về Quyết định 48/1999/QĐ-BCN

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 48/1999/QĐ-BCN

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 48/1999/QĐ-BCN

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 48/1999/QĐ-BCN

Đang cập nhật