Thông tư liên tịch 36/2012/TTLT/BCT-BCA-BTP-BYT-VKSNDTC-TANDTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư liên tịch 36/2012/TTLT/BCT-BCA-BTP-BYT-VKSNDTC-TANDTC

Tiêu đề: Thông tư liên tịch 36/2012/TTLT-BCT-BCA-BTP-BYT-VKSNDTC-TANDTC hướng dẫn xử lý vi phạm về kinh doanh rượu nhập lậu, sản phẩm thuốc lá và nguyên liệu thuốc lá nhập lậu do Bộ trưởng Bộ Công Thương - Bộ Công an - Bộ Tư pháp - Bộ Y tế, Chánh án Toà án nhân dân tối cao - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Số hiệu: 36/2012/TTLT/BCT-BCA-BTP-BYT-VKSNDTC-TANDTC Loại văn bản: Thông tư liên tịch Nơi ban hành: Bộ Công An, Bộ Tư pháp, Bộ Y tế, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công thương Người ký: Đặng Quang Phương, Hoàng Thế Liên, Nguyễn Cẩm Tú, Nguyễn Thị Xuyên, Hoàng Nghĩa Mai, Phạm Quý Ngọ Ngày ban hành: 07/12/2012 Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Y tế - dược, Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Thông tư liên tịch 36/2012/TTLT-BCT-BCA-BTP-BYT-VKSNDTC-TANDTC hướng dẫn xử lý vi phạm về kinh doanh rượu nhập lậu, sản phẩm thuốc lá và nguyên liệu thuốc lá nhập lậu do Bộ trưởng Bộ Công Thương - Bộ Công an - Bộ Tư pháp - Bộ Y tế, Chánh án Toà án nhân dân tối cao - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

 • THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN XỬ LÝ VI PHẠM VỀ KINH DOANH RƯỢU NHẬP LẬU, SẢN PHẨM THUỐC LÁ VÀ NGUYÊN LIỆU ...
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Xử lý vi phạm về kinh doanh rượu nhập lậu
 • Điều 5. Xử lý rượu nhập lậu bị tịch thu
 • Điều 6. Giám định chất lượng rượu nhập lậu bị tịch thu
 • Điều 7. Xử lý vi phạm về kinh doanh sản phẩm thuốc lá nhập lậu
 • Điều 8. Xử lý vi phạm về kinh doanh nguyên liệu thuốc lá nhập lậu.
 • Điều 9. Hiệu lực thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư liên tịch 36/2012/TTLT/BCT-BCA-BTP-BYT-VKSNDTC-TANDTC để xử lý:

Tin tức về Thông tư liên tịch 36/2012/TTLT/BCT-BCA-BTP-BYT-VKSNDTC-TANDTC

Phân tích chính sách về Thông tư liên tịch 36/2012/TTLT/BCT-BCA-BTP-BYT-VKSNDTC-TANDTC

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư liên tịch 36/2012/TTLT/BCT-BCA-BTP-BYT-VKSNDTC-TANDTC

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư liên tịch 36/2012/TTLT/BCT-BCA-BTP-BYT-VKSNDTC-TANDTC

Đang cập nhật