Nghị quyết 32/2010/NQ-HĐND

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị quyết 32/2010/NQ-HĐND

Tiêu đề: Nghị quyết 32/2010/NQ-HĐND về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2011 - 2015 do tỉnh Bắc Kạn ban hành Số hiệu: 32/2010/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn Người ký: Nông Văn Kỉnh Ngày ban hành: 19/11/2010 Lĩnh vực: Tài chính, Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Nghị quyết 32/2010/NQ-HĐND về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2011 - 2015 do tỉnh Bắc Kạn ban hành

 • NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC BAN HÀNH NGUYÊN TẮC, TIÊU CHÍ VÀ ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẰNG NGUỒN ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển ...
 • Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày thông qua và thay thế Nghị quyết số ...
 • Điều 3. Tổ chức thực hiện.
 • NGUYÊN TẮC, TIÊU CHÍ VÀ ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẰNG NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN ...
 • I. CÁC NGÀNH, LĨNH VỰC SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIAI ĐOẠN 2011 - 2015.
 • II. NGUYÊN TẮC PHÂN BỔ VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CỦA CÁC SỞ, NGÀNH CỦA TỈNH
 • III. NGUYÊN TẮC, TIÊU CHÍ VÀ ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TRONG CÂN ĐỐI DO CẤP HUYỆN QUẢN LÝ
 • IV. CÁC NGUYÊN TẮC, TIÊU CHÍ VÀ ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ VỐN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG, VỐN ...
 • V. CƠ CHẾ QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH VỐN ĐẦU TƯ TRONG CÂN ĐỐI
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị quyết 32/2010/NQ-HĐND để xử lý:

Tin tức về Nghị quyết 32/2010/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị quyết 32/2010/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị quyết 32/2010/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị quyết 32/2010/NQ-HĐND

Đang cập nhật