Thông tư 01/2013/TT-BTNMT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 01/2013/TT-BTNMT

Tiêu đề: Thông tư 01/2013/TT-BTNMT quy định về phế liệu được phép nhập khẩu để làm nguyên liệu sản xuất do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Số hiệu: 01/2013/TT-BTNMT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường Người ký: Bùi Cách Tuyến Ngày ban hành: 28/01/2013 Lĩnh vực: Môi trường

Mục lục Thông tư 01/2013/TT-BTNMT quy định về phế liệu được phép nhập khẩu để làm nguyên liệu sản xuất do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

  • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ PHẾ LIỆU ĐƯỢC PHÉP NHẬP KHẨU ĐỂ LÀM NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT
  • Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này:
  • Điều 2. Trước khi nhập khẩu, phế liệu nhập khẩu phải bảo đảm đáp ứng các điều kiện theo quy định của ...
  • Điều 3. Doanh nghiệp chế xuất, doanh nghiệp trong khu phi thuế quan khi nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài ...
  • Điều 4. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 4 năm 2013.
  • Điều 5. Bộ Tài nguyên và Môi trường giao Tổng cục Môi trường hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc ...
  • PHỤ LỤC I DANH MỤC PHẾ LIỆU ĐƯỢC PHÉP NHẬP KHẨU TỪ NƯỚC NGOÀI ĐỂ LÀM NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT
  • PHỤ LỤC II DANH MỤC PHẾ LIỆU THU ĐƯỢC TRONG QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT CỦA DOANH NGHIỆP CHẾ XUẤT, DOANH NGHIỆP ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 01/2013/TT-BTNMT để xử lý:

Tin tức về Thông tư 01/2013/TT-BTNMT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 01/2013/TT-BTNMT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 01/2013/TT-BTNMT

Đang cập nhật