Quyết định 13/2013/QĐ-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 13/2013/QĐ-TTg

Tiêu đề: Quyết định 13/2013/QĐ-TTg về chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trong cơ sở giáo dục và cơ sở dạy nghề do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 13/2013/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 06/02/2013 Lĩnh vực: Lao động, Tổ chức chính trị - xã hội

Mục lục Quyết định 13/2013/QĐ-TTg về chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trong cơ sở giáo dục và cơ sở dạy nghề do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CÁN BỘ ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH, HỘI SINH VIÊN VIỆT ...
  • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
  • Điều 2. Chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn, Hội là giảng viên, giáo viên và những người khác kiêm ...
  • Điều 3. Chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn, Hội là học sinh, sinh viên
  • Điều 4. Các chế độ, chính sách khác
  • Điều 5. Về số lượng cán bộ chuyên trách
  • Điều 6. Trách nhiệm của tổ chức Đoàn, Hội
  • Điều 7. Hiệu Iực thi hành
  • Điều 8. Tổ chức thực hiện
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 13/2013/QĐ-TTg để xử lý:

Tin tức về Quyết định 13/2013/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 13/2013/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 13/2013/QĐ-TTg

Đang cập nhật