Nghị định 15/2013/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 15/2013/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 15/2013/NĐ-CP về quản lý chất lượng công trình xây dựng Số hiệu: 15/2013/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 06/02/2013 Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị

Mục lục Nghị định 15/2013/NĐ-CP về quản lý chất lượng công trình xây dựng

 • NGHỊ ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
 • Chương 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Nguyên tắc chung trong quản lý chất lượng công trình xây dựng
 • Điều 5. Áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn trong hoạt động xây dựng
 • Điều 6. Phân loại và phân cấp công trình xây dựng
 • Điều 7. Chỉ dẫn kỹ thuật
 • Điều 8. Công khai thông tin về năng lực của các tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng công trình
 • Điều 9. Giám sát của nhân dân về chất lượng công trình xây dựng
 • Điều 10. Hội đồng Nghiệm thu nhà nước các công trình xây dựng
 • Điều 11. Giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng
 • Chương 2. QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG KHẢO SÁT XÂY DỰNG
 • Điều 12. Trình tự thực hiện và quản lý chất lượng khảo sát xây dựng
 • Điều 13. Trách nhiệm của chủ đầu tư
 • Điều 14. Trách nhiệm của nhà thầu khảo sát xây dựng
 • Điều 15. Trách nhiệm của nhà thầu thiết kế
 • Điều 16. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân giám sát khảo sát xây dựng
 • Chương 3. QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THIẾT KẾ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
 • Điều 17. Trình tự thực hiện và quản lý chất lượng thiết kế xây dựng công trình
 • Điều 18. Trách nhiệm của chủ đầu tư
 • Điều 19. Trách nhiệm của nhà thầu thiết kế xây dựng công trình
 • Điều 20. Tổ chức thẩm định và phê duyệt các bước thiết kế xây dựng công trình sau thiết kế cơ sở
 • Điều 21. Thẩm tra thiết kế của cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng
 • Điều 22. Thay đổi thiết kế xây dựng công trình
 • Chương 4. QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
 • Điều 23. Trình tự thực hiện và quản lý chất lượng thi công xây dựng
 • Điều 24. Trách nhiệm của chủ đầu tư
 • Điều 25. Trách nhiệm của nhà thầu thi công xây dựng
 • Điều 26. Trách nhiệm của nhà thầu chế tạo, sản xuất, cung cấp vât liệu, sản phẩm, thiết bị, cấu kiện ...
 • Điều 27. Trách nhiệm của nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình
 • Điều 28. Trách nhiệm giám sát tác giả của nhà thầu thiết kế xây dựng công trình
 • Điều 29. Quản lý an toàn trong thi công xây dựng công trình
 • Điều 30. Lập và lưu trữ hồ sơ hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng
 • Điều 31. Tổ chức nghiệm thu công trình xây dựng
 • Điều 32. Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng
 • Điều 33. Xử lý tranh chấp về chất lượng công trình xây dựng
 • Chương 5. BẢO HÀNH CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
 • Điều 34. Bảo hành công trình xây dựng
 • Điều 35. Trách nhiệm của các bên về bảo hành công trình xây dựng
 • Chương 6. SỰ CỐ TRONG THI CÔNG XÂY DỰNG VÀ KHAI THÁC, SỬ DỤNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
 • Điều 36. Phân loại, phân cấp sự cố trong thi công xây dựng và khai thác, sử dụng công trình xây dựng
 • Điều 37. Báo cáo sự cố
 • Điều 38. Giải quyết sự cố
 • Điều 39. Tổ chức giám định nguyên nhân sự cố
 • Điều 40. Hồ sơ sự cố
 • Chương 7. QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
 • Điều 41. Trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng
 • Điều 42. Nội dung quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng của Bộ Xây dựng
 • Điều 43. Nội dung quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng của các Bộ, ngành khác
 • Điều 44. Trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
 • Điều 45. Trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về chất lượng ...
 • Điều 46. Xử lý vi phạm về quản lý chất lượng công trình xây dựng
 • Chương 8. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 47. Hiệu lực thi hành
 • Điều 48. Tổ chức thực hiện
 • PHỤ LỤC PHÂN LOẠI CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
 • I. CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG
 • II. CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP
 • III. CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT
 • IV. CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG
 • V. CÔNG TRÌNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Ngày 06/02/2013, Chính phủ đã ban hành nghị định 15/2013/NĐ-CP về quản lý chất lượng công trình xây dựng. 

Nội dung Nghị định này quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng trong công tác khảo sát, thiết kế, thi công và nghiệm thu công trình xây dựng; quy định về quản lý an toàn, giải quyết sự cố trong thi công xây dựng, khai thác và sử dụng công trình xây dựng; quy định về bảo hành công trình xây dựng.

Nghị định 15/2013 gồm 8 chương, 48 điều và 1 phụ lục phân loại công trình xây dựng, bao gồm các nội dung chính sau: 

+ Quản lý chất lượng công tác khảo sát, thiết kế, thi công và nghiệm thu công trình xây dựng;

+ Quản lý an toàn, giải quyết sự cố trong thi công xây dựng, khai thác về quản lý an toàn, giải quyết sự cố trong thi công xây dựng, khai thác và sử dụng công trình xây dựng;

+ Quy định về bảo hành công trình xây dựng.

+ Một số điểm nổi bật của nghị định này là mở rộng chức năng cho các cơ quan quản lý nhà nước (cụ thể là Sở Xây dựng) trong các dự án đầu tư xây dựng công trình và có những quy định nhằm nâng cao trách nhiệm của Chủ đầu tư.

Nghị định 15/2013/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/04/2013.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 15/2013/NĐ-CP để xử lý:

Phân tích chính sách về Nghị định 15/2013/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 15/2013/NĐ-CP

Đang cập nhật