Thông tư 07/2013/TT-BCA

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 07/2013/TT-BCA

Tiêu đề: Thông tư 07/2013/TT-BCA sửa đổi Thông tư 27/2007/TT-BCA hướng dẫn việc cấp, sửa đổi hộ chiếu phổ thông ở trong nước và Thông tư 10/2006/TT-BCA hướng dẫn thực hiện Quy chế cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Số hiệu: 07/2013/TT-BCA Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Công An Người ký: Trần Đại Quang Ngày ban hành: 30/01/2013 Lĩnh vực: An ninh quốc gia, Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Thông tư 07/2013/TT-BCA sửa đổi Thông tư 27/2007/TT-BCA hướng dẫn việc cấp, sửa đổi hộ chiếu phổ thông ở trong nước và Thông tư 10/2006/TT-BCA hướng dẫn thực hiện Quy chế cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

  • THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỂM CỦA THÔNG TƯ SỐ 27/2007/TT-BCA NGÀY 29/11/2007 CỦA BỘ CÔNG AN HƯỚNG ...
  • Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 27/2007/TT-BCA ngày 29/11/2007 của Bộ Công an hướng ...
  • Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 10/2006/TT-BCA ngày 18/9/2006 của Bộ Công an hướng ...
  • Điều 3. Hiệu lực thi hành
  • Điều 4. Trách nhiệm thi hành
  • Mẫu/Form X01 TỜ KHAI (Dùng cho công dân Việt Nam đề nghị cấp, sửa đổi hộ chiếu phổ thông ở trong ...
  • Mẫu/Form X05 TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ CẤP THẺ ABTC
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 07/2013/TT-BCA để xử lý:

Tin tức về Thông tư 07/2013/TT-BCA

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 07/2013/TT-BCA

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 07/2013/TT-BCA

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 07/2013/TT-BCA

Đang cập nhật