Nghị quyết 74/2012/NQ-HĐND

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị quyết 74/2012/NQ-HĐND

Tiêu đề: Nghị quyết 74/2012/NQ-HĐND về định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho công trình thuộc Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hà Giang giai đoạn 2013 - 2020 Số hiệu: 74/2012/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Tỉnh Hà Giang Người ký: Vương Mí Vàng Ngày ban hành: 12/12/2012 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Tài chính, Xây dựng nhà ở, đô thị

Mục lục Nghị quyết 74/2012/NQ-HĐND về định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho công trình thuộc Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hà Giang giai đoạn 2013 - 2020

 • NGHỊ QUYẾT BAN HÀNH ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHO CÁC CÔNG TRÌNH THUỘC CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG ...
 • Điều 1. Quy định định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho các công trình thuộc Chương trình xây dựng ...
 • Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2013.
 • Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn và tổ chức thực hiện ...
 • ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
 • I ĐƯỜNG GIAO THÔNG
 • II KÊNH MƯƠNG
 • III ĐẬP ĐẦU MỐI, CÔNG TRÌNH TRÊN KÊNH
 • IV TRỤ SỞ UBND XÃ
 • V TRƯỜNG HỌC
 • VI TRẠM Y TẾ XÃ
 • VII TRẠM BIẾN ÁP
 • VIII NHÀ VĂN HOÁ XÃ
 • IX CẤP NƯỚC SINH HOẠT
 • X THOÁT NƯỚC THẢI KHU DÂN CƯ
 • XI ĐƯỜNG ĐIỆN 0,4 KV
 • XII CÔNG TRÌNH VĂN HÓA THÔN
 • XIII CÁC CÔNG TRÌNH THỂ THAO THÔN BẢN
 • XIV HỖ TRỢ TRỰC TIẾP HỘ GIA ĐÌNH BẰNG XI MĂNG
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị quyết 74/2012/NQ-HĐND để xử lý:

Tin tức về Nghị quyết 74/2012/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị quyết 74/2012/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị quyết 74/2012/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị quyết 74/2012/NQ-HĐND

Đang cập nhật