Hướng dẫn 2616/HD-BHXH

Click để xem chi tiết và Tải về Hướng dẫn 2616/HD-BHXH

Tiêu đề: Hướng dẫn 2616/HD-BHXH thực hiện bảo hiểm y tế tự nguyện do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành Số hiệu: 2616/HD-BHXH Loại văn bản: Hướng dẫn Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Đỗ Quang Khánh Ngày ban hành: 07/09/2011 Lĩnh vực: Bảo hiểm

Mục lục Hướng dẫn 2616/HD-BHXH thực hiện bảo hiểm y tế tự nguyện do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  • HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN BẢO HIỂM Y TẾ TỰ NGUYỆN
  • I. Đối tượng, mức đóng, phương thức đóng BHYT tự nguyện
  • II. Nơi đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu
  • III. Hồ sơ, thủ tục đóng tiền và cấp thẻ BHYT tự nguyện
  • IV. Thoái thu tiền đóng BHYT tự nguyện
  • V. Tổ chức thực hiện
  • HỢP ĐỒNG ĐẠI LÝ THU BẢO HIỂM Y TẾ TỰ NGUYỆN
  • Mẫu C56-BH DANH SÁCH THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ TỰ NGUYỆN
  • Mẫu số 01C/BHYTTN TỜ KHAI THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ TỰ NGUYỆN
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Hướng dẫn 2616/HD-BHXH để xử lý:

Tin tức về Hướng dẫn 2616/HD-BHXH

Phân tích chính sách về Hướng dẫn 2616/HD-BHXH

Đang cập nhật

Bình luận về Hướng dẫn 2616/HD-BHXH

Đang cập nhật

Án lệ về Hướng dẫn 2616/HD-BHXH

Đang cập nhật