Nghị định 17/2013/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 17/2013/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 17/2013/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 204/2004/NĐ-CP về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công, viên chức và lực lượng vũ trang Số hiệu: 17/2013/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 19/02/2013 Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức

Mục lục Nghị định 17/2013/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 204/2004/NĐ-CP về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công, viên chức và lực lượng vũ trang

  • NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 204/2004/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 12 NĂM 2004 CỦA ...
  • Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính ...
  • 1. Sửa đổi như sau:
  • 2. Bổ sung đối tượng áp dụng trong Bảng 2 “Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức ...
  • 3. Sửa đổi tên gọi “Ngạch viên chức” bằng “Chức danh nghề nghiệp viên chức” và bổ sung đối tượng áp dụng ...
  • 4. Bổ sung Bảng nâng lương đối với sĩ quan cấp tướng thuộc quân đội nhân dân và công an nhân dân tại ...
  • Điều 2. Hiệu lực thi hành
  • Điều 3. Trách nhiệm thi hành

Ngày 19/02/2013, Chính phủ đã ban hành nghị định 17/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 204/2004/NĐ-CP của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Cụ thể, Nghị định 17/2013/NĐ-CP đã sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 204/2004/NĐ-CP bốn điểm như sau:

Thứ nhất, nghị định 17/2013 đã nâng mức tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức được nâng bậc lương trước thời hạn trong một năm từ không quá 5% tổng số cán bộ, công chức, viên chức thuộc biên chế trả lương của cơ quan, đơn vị (ở quy định cũ) thành 10% tổng số cán bộ, công chức, viên chức trong danh sách trả lương của cơ quan, đơn vị.

Thứ hai, nghị định 17/2013 bổ sung đối tượng áp dụng trong Bảng 2 “Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước”.

Thứ ba,  nghị định 17/2013 sửa đổi tên gọi “Ngạch viên chức” bằng “Chức danh nghề nghiệp viên chức” và bổ sung đối tượng áp dụng trong Bảng 2 “Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của nhà nước”.

Thứ 4, nghị định 17/2013 bổ sung Bảng nâng lương đối với sĩ quan cấp tướng thuộc quân đội nhân dân và công an nhân dân tại Bảng 6 “Bảng nâng lương cấp bậc quân hàm sĩ quan quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan công an nhân dân”.

Nghị định 17/2013/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 10/04/2013.

  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 17/2013/NĐ-CP để xử lý: