Thông tư liên tịch 05/2013/TTLT-BTP-BNG-BCA

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư liên tịch 05/2013/TTLT-BTP-BNG-BCA

Tiêu đề: Thông tư liên tịch 05/2013/TTLT-BTP-BNG-BCA sửa đổi Điều 13 Thông tư liên tịch 05/2010/TTLT-BTP-BNG-BCA hướng dẫn Nghị định 78/2009/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quốc tịch Việt Nam do Bộ Tư pháp - Bộ Ngoại giao - Bộ Công an ban hành Số hiệu: 05/2013/TTLT-BTP-BNG-BCA Loại văn bản: Thông tư liên tịch Nơi ban hành: Bộ Công An, Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp Người ký: Đinh Trung Tụng, Nguyễn Thanh Sơn, Tô Lâm Ngày ban hành: 31/01/2013 Lĩnh vực: Hành chính tư pháp

Mục lục Thông tư liên tịch 05/2013/TTLT-BTP-BNG-BCA sửa đổi Điều 13 Thông tư liên tịch 05/2010/TTLT-BTP-BNG-BCA hướng dẫn Nghị định 78/2009/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quốc tịch Việt Nam do Bộ Tư pháp - Bộ Ngoại giao - Bộ Công an ban hành

  • THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 13 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 05/2010/TTLT/BTP-BNG-BCA NGÀY 01 THÁNG ...
  • Điều 1. Sửa đổi, bổ sung ngày 01 tháng 3 năm 2010 của Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao và Bộ Công an hướng dẫn ...
  • Điều 2. Hiệu lực thi hành
  • TP/QT-2013-TKXNCQTVN TỜ KHAI XÁC NHẬN CÓ QUỐC TỊCH VIỆT NAM
  • TP/QT-2013-TKXNLNGVN TỜ KHAI XÁC NHẬN LÀ NGƯỜI GỐC VIỆT NAM
  • TP/QT-2013-GXNCQTVN GIẤY XÁC NHẬN CÓ QUỐC TỊCH VIỆT NAM
  • TP/QT-2013-GXNLNGVN GIẤY XÁC NHẬN LÀ NGƯỜI GỐC VIỆT NAM
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư liên tịch 05/2013/TTLT-BTP-BNG-BCA để xử lý:

Tin tức về Thông tư liên tịch 05/2013/TTLT-BTP-BNG-BCA

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư liên tịch 05/2013/TTLT-BTP-BNG-BCA

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư liên tịch 05/2013/TTLT-BTP-BNG-BCA

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư liên tịch 05/2013/TTLT-BTP-BNG-BCA

Đang cập nhật