Nghị định 37/2006/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 37/2006/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 37/2006/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại Số hiệu: 37/2006/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải Ngày ban hành: 04/04/2006 Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Nghị định 37/2006/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT LUẬT THƯƠNG MẠI VỀ HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
 • Chương 1 QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Quản lý nhà nước về hoạt động xúc tiến thương mại
 • Chương 2 KHUYẾN MẠI
 • Mục 1: NGUYÊN TẮC THỰC HIỆN KHUYẾN MẠI, HẠN MỨC TỐI ĐA GIÁ TRỊ CỦA HÀNG HÓA, DỊCH VỤ DÙNG ĐỂ KHUYẾN MẠI ...
 • Điều 4. Nguyên tắc thực hiện khuyến mại
 • Điều 5. Hạn mức tối đa về giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại
 • Điều 6. Mức giảm tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại
 • Mục 2: CÁC HÌNH THỨC KHUYẾN MẠI
 • Điều 7. Đưa hàng mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền
 • Điều 8. Tặng hàng hóa cho khách hàng, cung ứng dịch vụ không thu tiền; không kèm theo việc mua, bán hàng ...
 • Điều 9. Bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá bán hàng, cung ứng dịch vụ trước đó
 • Điều 10. Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ
 • Điều 11. Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu dự thi cho khách hàng để chọn người trao thưởng ...
 • Điều 12. Bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham dự chương trình khuyến mại mang tính may rủi
 • Điều 13. Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên
 • Điều 14. Khuyến mại hàng hóa, dịch vụ thông qua internet và các phương tiện điện tử khác
 • Mục 3: TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN KHUYẾN MẠI
 • Điều 15. Thông báo về việc tổ chức thực hiện khuyến mại
 • Điều 16. Trình tự, thủ tục đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại bằng hình thức bán hàng, cung ứng ...
 • Điều 17. Trình tự, thủ tục đăng ký thực hiện các chương trình khuyến mại bằng hình thức khác
 • Điều 18. Công bố kết quả và trao thưởng chương trình khuyến mại
 • Điều 19. Chấm dứt thực hiện chương trình khuyến mại
 • Điều 20. Đình chỉ thực hiện chương trình khuyến mại
 • Chương 3 QUẢNG CÁO THƯƠNG MẠI
 • Mục 1: NỘI DUNG CỦA SẢN PHẨM QUẢNG CÁO THƯƠNG MẠI
 • Điều 21. Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trong hoạt động quảng cáo thương mại
 • Điều 22. Sản phẩm quảng cáo thương mại có nội dung so sánh với hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí ...
 • Điều 23. Bảo vệ trẻ em trong hoạt động quảng cáo thương mại
 • Điều 24. Quảng cáo thương mại đối với hàng hóa, dịch vụ liên quan đến y tế
 • Điều 25. Quảng cáo thương mại đối với hàng hóa, dịch vụ liên quan đến thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực ...
 • Điều 26. Quảng cáo thương mại đối với hàng hóa thuộc diện phải áp dụng tiêu chuẩn, quy định kỹ thuật ...
 • Mục 2: TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN QUẢNG CÁO
 • Điều 27. Trách nhiệm đối với nội dung sản phẩm quảng cáo thương mại
 • Điều 28. Đình chỉ thực hiện quảng cáo thương mại
 • Chương 4 HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM THƯƠNG MẠI
 • Mục 1: HÀNG HÓA, DỊCH VỤ TRƯNG BÀY, GIỚI THIỆU TẠI HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM THƯƠNG MẠI
 • Điều 29. Ghi nhãn hàng hóa đối với hàng hóa trưng bày, giới thiệu tại hội chợ, triển lãm thương mại tại ...
 • Điều 30. Trưng bày hàng gỉa, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ để so sánh với hàng thật
 • Điều 31. Sử dụng tên, chủ đề của hội chợ, triển lãm thương mại
 • Điều 32. Cấp giải thưởng, chứng nhận chất lượng, danh hiệu của hàng hóa, dịch vụ, chứng nhận uy tín, ...
 • Điều 33. Tạm nhập tái xuất hàng hóa, dịch vụ tham gia hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam; tạm ...
 • Mục 2: TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐĂNG KÝ TỔ CHỨC, THAM GIA HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM THƯƠNG MẠI
 • Điều 34. Tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam
 • Điều 35. Thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam
 • Điều 36. Tổ chức cho thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia hội chợ, triển lãm thương mại ở nước ngoài ...
 • Điều 37. Thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại ở nước ngoài
 • Điều 38. Nội dung đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại
 • Chương 5: THANH TRA, KIỂM TRA VÀ XỬ LÝ VI PHẠM
 • Điều 39. Thanh tra, kiểm tra
 • Điều 42. Hiệu lực thi hành

Ngày 04/04/2006, Chính phủ ban hành Nghị định 37/2006/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại.

Nghị định 37/2006/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về một số hoạt động xúc tiến thương mại, bao gồm khuyến mại; quảng cáo thương mại; hội chợ, triển lãm thương mại.

Theo đó, đối với hoạt động khuyến mại, Nghị định 37/2006/NĐ-CP quy định: Không được phân biệt đối xử giữa các khách hàng tham gia chương trình khuyến mại trong cùng một chương trình khuyến mại; Giá trị vật chất dùng để khuyến mại cho một đơn vị hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại không được vượt quá 50% giá trị của đơn vị hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại đó trước thời gian khuyến mại; Tổng giá trị của hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại mà thương nhân thực hiện trong một chương trình khuyến mại không được vượt quá 50% tổng giá trị của hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại; Mức giảm tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại không được vượt quá 50% giá hàng hóa, dịch vụ đó ngay trước thời gian khuyến mại.

Đối với quảng cáo thương mại, Nghị định 37/2006/NĐ-CP quy định việc sử dụng sản phẩm quảng cáo thương mại có chứa đựng những đối tượng được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ phải được sự đồng ý của chủ sở hữu đối tượng được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đó đồng thời có quyền so sánh hàng hóa của mình với hàng giả.

Ngoài ra, đối với hội chợ, triển lãm thương mại, Nghị định 37/2006/NĐ-CP quy định: Hàng hóa trưng bày, giới thiệu tại hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam phải có nhãn hàng hóa theo quy định của pháp luật về ghi nhãn hàng hóa; Việc tổ chức trưng bày hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ để so sánh với hàng thật phải được sự chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước về thương mại có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Nghị định 37/2006/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 30/04/2006.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 37/2006/NĐ-CP để xử lý:

Phân tích chính sách về Nghị định 37/2006/NĐ-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị định 37/2006/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 37/2006/NĐ-CP

Đang cập nhật