Thông tư 01/2006/TT-BCN

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 01/2006/TT-BCN

Tiêu đề: Thông tư 01/2006/TT-BCN hướng dẫn quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hoá chất độc và sản phẩm có hoá chất độc hại, tiền chất ma tuý, hoá chất theo tiêu chuẩn kỹ thuật thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Công nghiệp do Bộ Công nghiệp ban hành Số hiệu: 01/2006/TT-BCN Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Nguyễn Xuân Thuý Ngày ban hành: 11/04/2006 Lĩnh vực: Tài chính, Công nghiệp

Mục lục Thông tư 01/2006/TT-BCN hướng dẫn quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hoá chất độc và sản phẩm có hoá chất độc hại, tiền chất ma tuý, hoá chất theo tiêu chuẩn kỹ thuật thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Công nghiệp do Bộ Công nghiệp ban hành

  • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU HOÁ CHẤT ĐỘC VÀ SẢN PHẨM CÓ HOÁ CHẤT ĐỘC HẠI, TIỀN CHẤT ...
  • I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
  • II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ
  • III. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
  • PHỤ LỤC SỐ 1 DANH MỤC Tiền chất sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp
  • PHỤ LỤC SỐ 2 Hoá chất Bảng 2
  • PHỤ LỤC SỐ 3 DANH MỤC Hoá chất độc hại và sản phẩm hoá chất độc hại
  • PHỤ LỤC SỐ 4 DANH MỤC VÀ TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT HOÁ CHẤT NHẬP KHẨU
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 01/2006/TT-BCN để xử lý:

Tin tức về Thông tư 01/2006/TT-BCN

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 01/2006/TT-BCN

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 01/2006/TT-BCN

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 01/2006/TT-BCN

Đang cập nhật