Quyết định 224/QĐ-BNV

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 224/QĐ-BNV

Tiêu đề: Quyết định 224/QĐ-BNV năm 2010 phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Số hiệu: 224/QĐ-BNV Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Nội vụ Người ký: Nguyễn Tiến Dĩnh Ngày ban hành: 19/03/2010 Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch, Tổ chức chính trị - xã hội

Mục lục Quyết định 224/QĐ-BNV năm 2010 phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH:
 • Điều 1. Phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã được Đại hội Liên đoàn ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
 • Điều 3. Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi chính phủ và Chánh Văn phòng Bộ ...
 • ĐIỀU LỆ (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG) LIÊN ĐOÀN BÓNG ĐÁ VIỆT NAM
 • Chương 1. QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Tên gọi, tôn chỉ, mục đích
 • Điều 2. Giải thích từ ngữ
 • Điều 3. Vai trò, vị trí và nguyên tắc tổ chức hoạt động
 • Điều 4. Nhiệm vụ và quyền hạn
 • Điều 5. Không phân biệt đối xử
 • Điều 6. Cầu thủ
 • Điều 7. Áp dụng Luật Thi đấu bóng đá
 • Điều 8. Nghĩa vụ thực hiện
 • Điều 9. Ngôn ngữ chính thức của LĐBĐVN
 • Chương 2. TỔ CHỨC THÀNH VIÊN
 • Điều 10. Thành viên của LĐBĐVN
 • Điều 11. Thể thức gia nhập LĐBĐVN
 • Điều 12. Các qui định khác về thành viên
 • Điều 13. Quyền lợi của thành viên
 • Điều 14. Nghĩa vụ của thành viên
 • Điều 15. Đình chỉ
 • Điều 16. Khai trừ
 • Điều 17. Chấm dứt tư cách thành viên
 • Điều 18. Ra khỏi LĐBĐVN
 • Điều 19. Tư cách của Câu lạc bộ, Cơ quan Tổ chức Giải đấu quốc gia, Liên đoàn Bóng đá các tỉnh, thành ...
 • Chương 3. CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG
 • Điều 20. Cơ cấu tổ chức của LĐBĐVN
 • Điều 21. Đại hội LĐBĐVN
 • Điều 22. Đại biểu và quyền bỏ phiếu
 • Điều 23. Quyền của Đại hội
 • Điều 24. Số lượng đại biểu trong Đại hội
 • Điều 25. Các quyết định của Đại hội
 • Điều 26. Bầu cử
 • Điều 27. Thông báo về việc tổ chức Đại hội
 • Điều 28. Chương trình Đại hội
 • Điều 29. Việc triệu tập Đại hội bất thường
 • Điều 30. Sửa đổi Điều lệ
 • Điều 31. Các biên bản
 • Điều 32. Thời hạn quyết định có hiệu lực
 • Điều 33. Cơ cấu Ban Chấp hành
 • Điều 34. Họp Ban Chấp hành
 • Điều 35. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chấp hành
 • Điều 36. Quyết định của Ban Chấp hành
 • Điều 37. Khai trừ một cá nhân hoặc một Thành viên
 • Điều 38. Chủ tịch
 • Điều 39. Các Phó Chủ tịch
 • Điều 40. Đại diện và chữ ký
 • Điều 41. Thường trực Ban Chấp hành
 • Điều 42. Ban Kiểm tra
 • Điều 43. Các Ban chức năng và các Hội đồng Tư vấn
 • Điều 44. Ban Chiến lược
 • Điều 45. Ban Bóng đá Chuyên nghiệp
 • Điều 46. Ban Futsal
 • Điều 47. Ban Bóng đã Nữ
 • Điều 48. Ban Bóng đá Phong trào
 • Điều 49. Ban Tiếp thị tài trợ và Tạo nguồn tài chính
 • Điều 50. Ban Tài chính
 • Điều 51. Ban Đối ngoại
 • Điều 52. Ban Truyền thông
 • Điều 53. Ban Y học Thể thao
 • Điều 54. Ban Tư cách Cầu thủ
 • Điều 55. Hội đồng Huấn luyện viên
 • Điều 56. Hội đồng Trọng tài
 • Điều 57. Ban Lâm thời
 • Điều 58. Tổng Thư ký
 • Điều 59. Bộ phận Pháp chế
 • Điều 60. Các hình thức kỷ luật
 • Điều 61. Tòa Trọng tài
 • Điều 62. Thẩm quyền giải quyết tranh chấp
 • Điều 63. Tòa Trọng tài Thể thao (CAS)
 • Chương 4. TÀI CHÍNH VÀ TÀI SẢN
 • Điều 64. Tài chính và tài sản
 • Điều 65. Quản lý tài chính và tài sản
 • Điều 66. Các khoản thu của LĐBĐVN
 • Điều 67. Các khoản chi của Liên đoàn
 • Điều 68. Kiểm toán độc lập
 • Điều 69. Niên liễm
 • Điều 70. Giải quyết nợ
 • Điều 71. Các khoản lệ phí
 • Chương 5. CÁC GIẢI ĐẤU - QUYỀN LỢI TRONG CÁC GIẢI ĐẤU VÀ SỰ KIỆN
 • Điều 72. Các giải đấu
 • Điều 73. Cấp giấy phép CLB
 • Điều 74. Các quyền lợi
 • Điều 75. Trao quyền
 • Chương 6. CÁC TRẬN ĐẤU VÀ CÁC GIẢI ĐẤU QUỐC TẾ
 • Điều 76. Các trận đấu và các giải đấu quốc tế
 • Điều 77. Quan hệ thể thao
 • Điều 78. Sự chấp thuận
 • Chương 7. KHEN THƯỞNG
 • Điều 79. Khen thưởng
 • Điều 80. Hội đồng Thi đua khen thưởng của LĐBĐVN
 • Chương 8. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 81. Các tình huống bất khả kháng và không thể lường trước
 • Điều 82. Giải thể
 • Điều 83. Hiệu lực thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 224/QĐ-BNV để xử lý:
 • Đang cập nhật

Tin tức về Quyết định 224/QĐ-BNV

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 224/QĐ-BNV

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 224/QĐ-BNV

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 224/QĐ-BNV

Đang cập nhật