Thông tư 18/2013/TT-BNNPTNT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 18/2013/TT-BNNPTNT

Tiêu đề: Thông tư 18/2013/TT-BNNPTNT về Danh mục bổ sung giống vật nuôi được phép sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Số hiệu: 18/2013/TT-BNNPTNT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Vũ Văn Tám Ngày ban hành: 14/03/2013 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn

Mục lục Thông tư 18/2013/TT-BNNPTNT về Danh mục bổ sung giống vật nuôi được phép sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

  • THÔNG TƯ BAN HÀNH DANH MỤC BỔ SUNG GIỐNG VẬT NUÔI ĐƯỢC PHÉP SẢN XUẤT, KINH DOANH TẠI VIỆT NAM
  • Điều 1. Bổ sung giống lợn Pietrain kháng stress vào Danh mục giống vật nuôi được phép sản xuất, kinh ...
  • Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 4 năm 2013.
  • Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Chăn nuôi, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Nông ...

Ngày 14 tháng 03 năm 2013, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 18/2013/TT-BNNPTNT về Danh mục bổ sung giống vật nuôi được phép sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục bổ sung giống vật nuôi được phép sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam:

Bổ sung giống lợn Pietrain kháng stress vào Danh mục giống vật nuôi được phép sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 4 năm 2013.

  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 18/2013/TT-BNNPTNT để xử lý:

Tin tức về Thông tư 18/2013/TT-BNNPTNT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 18/2013/TT-BNNPTNT

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 18/2013/TT-BNNPTNT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 18/2013/TT-BNNPTNT

Đang cập nhật