Quyết định 06/2013/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 06/2013/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 06/2013/QĐ-UBND về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái Số hiệu: 06/2013/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Yên Bái Người ký: Phạm Duy Cường Ngày ban hành: 01/04/2013 Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức, Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Quyết định 06/2013/QĐ-UBND về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ CỦA VĂN ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 380/QĐ ...
 • Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ ...
 • QUY ĐỊNH VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ CỦA VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN ...
 • Chương I VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG
 • Điều 1. Vị trí
 • Điều 2. Chức năng
 • Chương II NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN
 • Điều 3. Nhiệm vụ, quyền hạn
 • Chương III TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ BIÊN CHẾ
 • Điều 4. Cơ cấu tổ chức
 • Điều 5. Biên chế
 • Chương IV ĐI ỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 6. Tổ chức thực hiện
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 06/2013/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 06/2013/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 06/2013/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 06/2013/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 06/2013/QĐ-UBND

Đang cập nhật