Quyết định 892/1999/QĐ-BLĐTBXH

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 892/1999/QĐ-BLĐTBXH

Tiêu đề: Quyết định 892/1999/QĐ-BLĐTBXH quy định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cấp thẻ thanh tra viên lao động do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Số hiệu: 892/1999/QĐ-BLĐTBXH Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Nguyễn Thị Hằng Ngày ban hành: 06/08/1999 Lĩnh vực: Khiếu nại, tố cáo, Cán bộ, công chức, viên chức

Mục lục Quyết định 892/1999/QĐ-BLĐTBXH quy định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cấp thẻ thanh tra viên lao động do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH BỔ NHIỆM, MIỄN NHIỆM, CẤP THẺ THANH TRA VIÊN LAO ĐỘNG.
 • Điều 1: Thanh tra viên lao động (gồm Thanh tra viên chính sách lao động và Thanh tra viên an toàn lao ...
 • Điều 2: Thanh tra viên lao động khi tiến hành các hoạt động thanh tra có nhiệm vụ, quyền hạn được quy ...
 • Điều 3: Hoạt động của Thanh tra viên lao động chỉ được thực hiện:
 • Điều 4: Người được bổ nhiệm Thanh tra viên lao động phải có đủ các điều kiện sau đây:
 • Điều 5: Thẩm quyền bổ nhiệm Thanh tra viên lao động:
 • Điều 6: Thủ tục bổ nhiệm Thanh tra viên lao động:
 • Điều 7: Thẻ Thanh tra viên lao động và cấp thẻ Thanh tra viên lao động:
 • Điều 8: Việc miễn nhiệm đối với Thanh tra viên lao động được thực hiện khi có một trong các trường hợp ...
 • Điều 9: Thanh tra viên lao động khi có quyết định hoặc nghỉ hưu phải nộp lại thẻ Thanh tra viên lao động ...
 • Điều 10: Thanh tra viên lao động được hưởng chế độ tiền lương, trang phục và các chế độ khác theo quy ...
 • Điều 11: Thanh tra viên lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được xét khen thưởng theo quy định đối ...
 • Điều 12: Thanh tra viên lao động nếu lợi dụng chức vụ và quyền hạn để thực hiện hành vi trái pháp luật ...
 • Điều 13 Cán bộ, công chức đang thực hiện chức năng, nhiệm vụ Thanh tra lao động và Thanh tra an toàn ...
 • Điều 14: Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.
 • Điều 15: Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Đào tạo, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan ...
 • MẪU BẢN KHAI XÉT ĐỀ NGHỊ BỔ NHIỆM THANH TRA VIÊN LAO ĐỘNG
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 892/1999/QĐ-BLĐTBXH để xử lý:

Tin tức về Quyết định 892/1999/QĐ-BLĐTBXH

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 892/1999/QĐ-BLĐTBXH

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 892/1999/QĐ-BLĐTBXH

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 892/1999/QĐ-BLĐTBXH

Đang cập nhật