Nghị quyết 22/2008/NQ-HĐND

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị quyết 22/2008/NQ-HĐND

Tiêu đề: Nghị quyết 22/2008/NQ-HĐND thông qua Đề án hỗ trợ cán bộ tăng cường, luân chuyển, thu hút trí thức trẻ, cán bộ khuyến nông, khuyến lâm về công tác tại 14 xã trọng điểm đặc biệt khó khăn do tỉnh Kon Tum ban hành Số hiệu: 22/2008/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum Người ký: Trần Anh Linh Ngày ban hành: 16/12/2008 Lĩnh vực: Lao động, Cán bộ, công chức, viên chức
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị quyết 22/2008/NQ-HĐND để xử lý:

Tin tức về Nghị quyết 22/2008/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị quyết 22/2008/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị quyết 22/2008/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị quyết 22/2008/NQ-HĐND

Đang cập nhật