Nghị định 29/2013/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 29/2013/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 29/2013/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 92/2009/NĐ-CP về chức danh, số lượng, chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã Số hiệu: 29/2013/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 08/04/2013 Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức

Mục lục Nghị định 29/2013/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 92/2009/NĐ-CP về chức danh, số lượng, chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã

  • NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 92/2009/NĐ-CP NGÀY 22 THÁNG 10 NĂM 2009 CỦA CHÍNH ...
  • Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính ...
  • 1. Bổ sung vào cuối như sau:
  • 2. Bổ sung Khoản 3b sau như sau:
  • 3. được sửa đổi, bổ sung như sau:
  • 4. được sửa đổi, bổ sung như sau:
  • 5. Bổ sung Khoản 3b sau như sau:
  • Điều 2. Hiệu lực thi hành
  • Điều 3. Trách nhiệm thi hành

Ngày 08/04/2013, Chính phủ đã ban hành nghị định 29/2013/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 92/2009/NĐ-CP về chức danh, số lượng, chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

Trong các nội dung sửa đổi, nội dung nổi bật khác biệt nhất so với quy định cũ tại nghị định 92/2009 chính là chế độ khoán quỹ phụ cấp. Theo đó, Chính phủ yêu cầu ngân sách Trung ương thực hiện chế độ khoán quỹ phụ cấp (bao gồm cả 3% bảo hiểm y tế) để chi trả hàng tháng đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã thay vì quy định tối đa số người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và hỗ trợ các địa phương theo mức bình quân bằng 2/3 mức lương tối thiểu chung cho mỗi người hoạt động không chuyên trách như trước đây. Mức chi trả quy định như sau: Cấp xã loại 1 được 20,3 tháng lương tối thiểu chung; Cấp xã loại 2 được 18,6 tháng lương tối thiểu chung; Cấp xã loại 3 được 17,6 tháng lương tối thiểu chung.

Tương tự, thay vì quy định mỗi thôn, tổ dân phố được bố trí không quá 03 người với mức phụ cấp mỗi người không quá 1,0 hệ số mức lương tối thiểu chung như trước đây, chế độ khoán quỹ phụ cấp hàng tháng (bao gồm cả 3% bảo hiểm y tế) cho người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố đã được sửa đổi thực hiện với các mức sau: Các thôn thuộc xã trọng điểm, phức tạp về an ninh; thôn thuộc xã biên giới, hải đảo; xã có khó khăn về ngân sách và thôn thuộc xã loại 1, loại 2 được khoán quỹ phụ cấp bằng 05 tháng lương tối thiểu chung; các thôn còn lại được khoán quỹ bằng 03 tháng lương tối thiểu chung.

Ngoài ra, nghị định 29/2013/NĐ-CP cũng quy định về chế độ ưu đãi của Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam cấp xã đang hưởng chế độ hưu trí.

  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 29/2013/NĐ-CP để xử lý: