Nghị quyết 52/NQ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị quyết 52/NQ-CP

Tiêu đề: Nghị quyết 52/NQ-CP năm 2013 quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Khánh Hòa do Chính phủ ban hành Số hiệu: 52/NQ-CP Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 10/04/2013 Lĩnh vực: Đất đai

Mục lục Nghị quyết 52/NQ-CP năm 2013 quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Khánh Hòa do Chính phủ ban hành

 • NGHỊ QUYẾT VỀ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂM KỲ ĐẦU (2011 - 2015) TỈNH ...
 • Điều 1. Xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của tỉnh Khánh Hòa với các chỉ tiêu sau:
 • 1. Diện tích, cơ cấu các loại đất:
 • 2. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất:
 • 3. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích:
 • Điều 2. Xét duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của tỉnh Khánh Hòa với các chỉ tiêu ...
 • 1. Phân bổ diện tích các loại đất trong kỳ kế hoạch:
 • 2. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất:
 • 3. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng:
 • Điều 3. Căn cứ vào Nghị quyết này, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa có trách nhiệm:
 • Điều 4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa, Thủ trưởng các Bộ, ngành có liên quan chịu trách nhiệm ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị quyết 52/NQ-CP để xử lý:

Tin tức về Nghị quyết 52/NQ-CP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị quyết 52/NQ-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị quyết 52/NQ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị quyết 52/NQ-CP

Đang cập nhật