Nghị quyết 277/2009/NQ-HĐND

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị quyết 277/2009/NQ-HĐND

Tiêu đề: Nghị quyết 277/2009/NQ-HĐND về các biện pháp cấp bách thực hiện công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2009 - 2010 và đến năm 2015 Số hiệu: 277/2009/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La Người ký: Thào Xuân Sùng Ngày ban hành: 17/07/2009 Lĩnh vực: Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị quyết 277/2009/NQ-HĐND để xử lý:

Tin tức về Nghị quyết 277/2009/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị quyết 277/2009/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị quyết 277/2009/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị quyết 277/2009/NQ-HĐND

Đang cập nhật