Nghị định 32/2013/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 32/2013/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 32/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật cơ yếu về chế độ, chính sách đối với người làm công tác cơ yếu Số hiệu: 32/2013/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 16/04/2013 Lĩnh vực: An ninh quốc gia

Mục lục Nghị định 32/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật cơ yếu về chế độ, chính sách đối với người làm công tác cơ yếu

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CƠ YẾU VỀ CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI ...
 • Chương 1. QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Chương 2. TIÊU CHUẨN VẬT CHẤT HẬU CẦN
 • Điều 3. Tiêu chuẩn ăn của người làm công tác cơ yếu
 • Điều 4. Tiêu chuẩn trang phục của người làm công tác cơ yếu
 • Điều 5. Tiêu chuẩn vật chất y tế
 • Điều 6. Tiêu chuẩn diện tích ở tập thể, làm việc, nhà ở công vụ, sinh hoạt công cộng và một số công trình ...
 • Điều 7. Định mức tiêu chuẩn doanh cụ
 • Điều 8. Tiêu chuẩn trang bị nhà ăn, nhà bếp và dụng cụ cấp dưỡng
 • Điều 9. Định mức sử dụng điện năng
 • Điều 10. Định mức sử dụng nước sạch trong sinh hoạt
 • Điều 11. Nguyên tắc xác định tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với người làm công tác cơ yếu
 • Chương 3. CHẾ ĐỘ CHĂM SÓC Y TẾ VÀ CHẾ ĐỘ NGHỈ
 • Điều 12. Chế độ chăm sóc y tế
 • Điều 13. Chế độ nghỉ của người làm công tác cơ yếu
 • Chương 4. CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI LÀM CÔNG TÁC CƠ YẾU NGHỈ HƯU, CHUYỂN NGÀNH, THÔI VIỆC, HY ...
 • Điều 14. Chế độ, chính sách đối với người làm công tác cơ yếu nghỉ hưu
 • Điều 15. Chế độ, chính sách đối với người làm công tác cơ yếu chuyển ngành
 • Điều 16. Chế độ, chính sách đối với người làm công tác cơ yếu chuyển sang làm việc tại doanh nghiệp, ...
 • Điều 17. Chế độ, chính sách đối với người làm công tác cơ yếu thôi việc
 • Điều 18. Chế độ, chính sách đối với người làm công tác cơ yếu hy sinh, từ trần
 • Điều 19. Chế độ, chính sách đối với người làm công tác cơ yếu chuyển sang làm công tác khác trong tổ ...
 • Điều 20. Quy đổi thời gian để tính hưởng chế độ trợ cấp một lần đối với người làm công tác cơ yếu khi ...
 • Điều 21. Tiền lương và thời gian làm việc được tính hưởng chế độ
 • Chương 5. CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP ĐẶC THÙ CƠ YẾU VÀ CÁC CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH KHÁC
 • Điều 22. Chế độ phụ cấp đặc thù cơ yếu
 • Điều 23. Chế độ, chính sách khác
 • Chương 6. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 24. Kinh phí bảo đảm
 • Điều 25. Hiệu lực thi hành
 • Điều 26. Hướng dẫn thi hành
 • Điều 27. Trách nhiệm thi hành
 • DANH MỤC SỐ 01 TIÊU CHUẨN TRANG PHỤC
 • DANH MỤC SỐ 02 TIÊU CHUẨN VẬT CHẤT Y TẾ
 • DANH MỤC SỐ 03 TIÊU CHUẨN DIỆN TÍCH Ở TẬP THỂ, LÀM VIỆC, SINH HOẠT CÔNG CỘNG VÀ MỘT SỐ CÔNG TRÌNH PHỤ ...
 • DANH MỤC SỐ 04 ĐỊNH MỨC TIÊU CHUẨN DOANH CỤ
 • DANH MỤC SỐ 05 ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG ĐIỆN NĂNG
 • DANH MỤC SỐ 06 ĐỐI TƯỢNG HƯỞNG PHỤ CẤP ĐẶC THÙ CƠ YẾU

Căn cứ Luật cơ yếu 2011, ngày 16/04/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định 32/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật cơ yếu về chế độ, chính sách đối với người làm công tác cơ yếu.

Nội dung Nghị định 32/2013/NĐ-CP quy định về một số chế độ, chính sách đối với người làm công tác cơ yếu  gồm: tiêu chuẩn vật chất hậu cần; chế độ chăm sóc y tế và chế độ nghỉ; chế độ, chính sách đối với người làm công tác cơ yếu nghỉ hưu, chuyển ngành, thôi việc, hy sinh, từ trần hoặc chuyển sang làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu.

Một số nội dung đáng chú ý như sau:

Tiêu chuẩn vật chất hậu cần.

Tiêu chuẩn ăn của người làm công tác cơ yếu đảm nhiệm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, thực hiện như sau:

+ Nhiệt lượng khẩu phần ăn, cơ cấu định lượng, tỷ lệ các chất sinh nhiệt được quy định phù hợp với nhiệm vụ của từng đối tượng;

+ Mức tiền ăn được tính cao hơn so với tiêu chuẩn ăn của hạ sĩ quan, chiến sĩ bộ binh thuộc Quân đội nhân dân từ 1,3 đến 3,5 lần.

Bên cạnh đó, Ban hành kèm theo Nghị định 32 này là các Tiêu chuẩn về  trang phục của người làm công tác cơ yếu; Tiêu chuẩn vật chất y tế; Tiêu chuẩn diện tích ở tập thể, làm việc, nhà ở công vụ, sinh hoạt công cộng và một số công trình phụ trợ khác trong doanh trại...

Chế độ chăm sóc y tế và chế độ nghỉ

Người làm công tác cơ yếu nghỉ hưu được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

Chế độ trợ cấp một lần đối với người làm công tác cơ yếu nghỉ hưu trước hạn tuổi tcụ thể như sau:

+ Đối tượng được hưởng trợ cấp một lần là người làm công tác cơ yếu thuộc điện dôi dư do thay đổi tổ chức, biên chế theo quyết định của cấp có thẩm quyền;

+ Chế độ trợ cấp một lần được hưởng, gồm:

- Được trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước hạn tuổi;

- Được trợ cấp bằng 05 tháng tiền lương cho 20 năm đầu công tác; từ năm thứ 21 trở đi, cứ mỗi năm công tác được trợ cấp bằng 1/2 tháng tiền lương.

Quy đổi thời gian để tính hưởng chế độ trợ cấp một lần đối với người làm công tác cơ yếu khi thôi làm việc trong tổ chức cơ yếu

Người làm công tác cơ yếu có thời gian chiến đấu, trực tiếp phục vụ chiến đấu hoặc công tác ở địa bàn khó khăn, ngành, nghề có tính chất đặc thù thì được quy đổi thời gian để tính hưởng chế độ trợ cấp một lần khi thôi làm việc trong tổ chức cơ yếu theo quy định như sau:

+ Người làm công tác cơ yếu có thời gian chiến đấu, trực tiếp phục vụ chiến đấu thì thời gian đó được quy đổi 01 năm bằng 01 năm 06 tháng;

+ Người làm công tác cơ yếu có thời gian công tác ở địa bàn có phụ cấp đặc biệt mức 100%; ngành, nghề đặc thù được xếp loại lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thì thời gian đó được quy đổi 01 năm bằng 01 năm 04 tháng;

+ Người làm công tác cơ yếu có thời gian công tác ở địa bàn có phụ cấp khu vực từ hệ số 0,7 trở lên;ngành, nghề đặc thù được xếp loại lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thì thời gian đó được quyđổi 01 năm bằng 01 năm 02 tháng.

Chế độ phụ cấp đặc thù cơ yếu

Người làm công tác cơ yếu được hưởng chế độ phụ cấp đặc thù cơ yếu mức: 10%, 15% và 25% so với mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung.

 

Nghị định 32/2013/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/06/2013, bãi bỏ Nghị định số 211/2004/NĐ-CP; Nghị định 153/2006/NĐ-CP ; Nghị định 01/2009/NĐ-CP; Nghị định 41/2011/NĐ-CP.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 32/2013/NĐ-CP để xử lý: