Quyết định 647/QĐ-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 647/QĐ-TTg

Tiêu đề: Quyết định 647/QĐ-TTg năm 2013 phê duyệt Đề án chăm sóc trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em bị bỏ rơi, nhiễm HIV/AIDS, là nạn nhân của chất độc hóa học, khuyết tật nặng và bị ảnh hưởng bởi thiên tai, thảm họa dựa vào cộng đồng giai đoạn 2013-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 647/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Thiện Nhân Ngày ban hành: 26/04/2013 Lĩnh vực: Chính sách xã hội, Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới

Mục lục Quyết định 647/QĐ-TTg năm 2013 phê duyệt Đề án chăm sóc trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em bị bỏ rơi, nhiễm HIV/AIDS, là nạn nhân của chất độc hóa học, khuyết tật nặng và bị ảnh hưởng bởi thiên tai, thảm họa dựa vào cộng đồng giai đoạn 2013-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN CHĂM SÓC TRẺ EM MỒ CÔI KHÔNG NƠI NƯƠNG TỰA, TRẺ EM BỊ BỎ RƠI, TRẺ EM NHIỄM ...
  • Điều 1. Phê duyệt Đề án chăm sóc trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em nhiễm HIV ...
  • I. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ ÁN
  • II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA ĐỀ ÁN
  • III. CÁC GIẢI PHÁP CỦA ĐỀ ÁN
  • IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN
  • Điều 2. Phân công trách nhiệm của các Bộ, ngành
  • Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
  • Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Thủ trưởng cơ ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 647/QĐ-TTg để xử lý:

Tin tức về Quyết định 647/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 647/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 647/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 647/QĐ-TTg

Đang cập nhật