Quyết định 1313/QĐ-BYT

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1313/QĐ-BYT

Tiêu đề: Quyết định 1313/QĐ-BYT năm 2013 hướng dẫn quy trình khám bệnh tại Khoa Khám bệnh của bệnh viện do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Số hiệu: 1313/QĐ-BYT Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Thị Kim Tiến Ngày ban hành: 22/04/2013 Lĩnh vực: Y tế - dược

Mục lục Quyết định 1313/QĐ-BYT năm 2013 hướng dẫn quy trình khám bệnh tại Khoa Khám bệnh của bệnh viện do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH KHÁM BỆNH TẠI KHOA KHÁM BỆNH CỦA BỆNH VIỆN
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Hướng dẫn quy trình khám bệnh tại Khoa Khám bệnh của bệnh viện ...
 • Điều 2. Hướng dẫn áp dụng cho bệnh viện, viện có giường bệnh nhà nước và tư nhân.
 • Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, ban hành.
 • Điều 4. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm ...
 • HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH KHÁM BỆNH TẠI KHOA KHÁM BỆNH CỦA BỆNH VIỆN
 • I. MỤC ĐÍCH
 • II. NGUYÊN TẮC CHUNG
 • III. CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU
 • IV. QUY TRÌNH KHÁM BỆNH
 • 1. Bước 1: Tiếp đón người bệnh
 • 2. Bước 2: Khám lâm sàng và chẩn đoán
 • 3. Bước 3: Thanh toán viện phí
 • 4. Bước 4: Phát và lĩnh thuốc
 • IV. CÁC GIẢI PHÁP CẢI TIẾN QUY TRÌNH KHÁM BỆNH TẠI BỆNH VIỆN
 • V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • PHỤ LỤC 1 SƠ ĐỒ QUY TRÌNH KHÁM BỆNH LÂM SÀNG
 • PHỤ LỤC 2 SƠ ĐỒ QUY TRÌNH KHÁM BỆNH LÂM SÀNG CÓ XÉT NGHIỆM
 • PHỤ LỤC 3 SƠ ĐỒ QUY TRÌNH KHÁM BỆNH LÂM SÀNG CÓ XÉT NGHIỆM VÀ CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH
 • PHỤ LỤC 4 SƠ ĐỒ QUY TRÌNH KHÁM BỆNH LÂM SÀNG CÓ XÉT NGHIỆM, CHẨN ĐOÁN HỈNH ẢNH VÀ THĂM DÒ CHỨC NĂNG
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1313/QĐ-BYT để xử lý:

Tin tức về Quyết định 1313/QĐ-BYT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 1313/QĐ-BYT

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1313/QĐ-BYT

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1313/QĐ-BYT

Đang cập nhật