Quyết định 693/QĐ-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 693/QĐ-TTg

Tiêu đề: Quyết định 693/QĐ-TTg năm 2013 sửa đổi Danh mục chi tiết các loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường kèm theo Quyết định 1466/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 693/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Thiện Nhân Ngày ban hành: 06/05/2013 Lĩnh vực: Y tế - dược, Lao động, Giáo dục, đào tạo

Mục lục Quyết định 693/QĐ-TTg năm 2013 sửa đổi Danh mục chi tiết các loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường kèm theo Quyết định 1466/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA DANH MỤC CHI TIẾT CÁC LOẠI HÌNH, TIÊU CHÍ QUY ...
 • Điều 1.
 • Điều 2.
 • Điều 3.
 • Điều 4.
 • DANH MỤC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA DANH MỤC LOẠI HÌNH, TIÊU CHÍ QUY MÔ, TIÊU CHUẨN CỦA CÁC ...
 • I. Sửa đổi Điểm B Mục I Danh mục loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội ...
 • II. Sửa đổi nội dung tiêu chuẩn về "Quy hoạch mạng lưới" tại Mục II Danh mục loại hình, tiêu chí quy ...
 • III. Sửa đổi quy định tại Tiết 1.1.1 (b), bổ sung tiết 1.1.1 (c) Điểm 1.1 Khoản 1 Mục A Phần III Danh ...
 • IV.
 • 1. Đối với nội dung quy định tại Khoản 1:
 • 2. Đối với nội dung quy định tại Điểm 2.1 Khoản 2:
 • V. Sửa đổi, bổ sung Điểm 1.1; 1.4; 1.5; 2.3; 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 5.1; 5.4 Mục A Phần IV Danh mục loại ...
 • VI. Sửa đổi, bổ sung Mục V Danh mục loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 693/QĐ-TTg để xử lý:

Phân tích chính sách về Quyết định 693/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 693/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 693/QĐ-TTg

Đang cập nhật