Nghị quyết 34/2007/NQ-HĐND

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị quyết 34/2007/NQ-HĐND

Tiêu đề: Nghị quyết 34/2007/NQ-HĐND về chương trình hoạt động giám sát Quận 10 năm 2007 Số hiệu: 34/2007/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Hội đồng nhân dân quận 10 Người ký: Lâm Đình Chiến Ngày ban hành: 19/01/2007 Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước

Ngày 19 tháng 01 năm 2007, HĐND quận 10 ban hành Nghị quyết 34/2007/NQ-HĐND về chương trình hoạt động giám sát Quận 10 năm 2007.

Hội đồng nhân dân quận 10 giám sát các nội dung sau đây tại các kỳ họp:

1. Tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở (kỳ họp bất thường quý I, năm 2007).

2. Tổ chức thực hiện Chương trình nhà ở (kỳ họp thường kỳ giữa năm 2007).

3. Kết quả thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Luật Phòng, chống tham nhũng và kết quả thực hiện cải cách hành chính (kỳ họp thường kỳ cuối năm 2007).

 

  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị quyết 34/2007/NQ-HĐND để xử lý:

Tin tức về Nghị quyết 34/2007/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị quyết 34/2007/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị quyết 34/2007/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị quyết 34/2007/NQ-HĐND

Đang cập nhật