Quyết định 22/2009/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 22/2009/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 22/2009/QĐ-UBND quy định việc xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố do thành phố Cần Thơ ban hành Số hiệu: 22/2009/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thành phố Cần Thơ Người ký: Trần Thanh Mẫn Ngày ban hành: 25/02/2009 Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ

Mục lục Quyết định 22/2009/QĐ-UBND quy định việc xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố do thành phố Cần Thơ ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VIỆC XÁC ĐỊNH NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP THÀNH PHỐ
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định việc xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày và đăng Báo Cần Thơ chậm nhất 05 ngày, kể từ ngày ký.
 • Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, giám đốc các sở, thủ trưởng cơ quan, ban, ngành thành ...
 • QUY ĐỊNH VIỆC XÁC ĐỊNH NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP THÀNH PHỐ
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Căn cứ để xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ
 • Điều 3. Yêu cầu đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ
 • Điều 4. Trình tự xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ
 • Chương II TỔ CHỨC XÁC ĐỊNH CÁC NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
 • Điều 5. Xây dựng Danh mục sơ bộ các nhiệm vụ khoa học và công nghệ
 • Điều 6. Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ
 • Điều 7. Phương thức làm việc của Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ
 • Điều 8. Trình tự, nội dung và kết quả làm việc của Hội đồng
 • Điều 9. Thông qua Hội đồng khoa học và công nghệ thành phố Cần Thơ
 • Điều 10. Phê duyệt và công bố Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ
 • Chương III ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 11. Hướng dẫn thực hiện Quy định
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 22/2009/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 22/2009/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 22/2009/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 22/2009/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 22/2009/QĐ-UBND

Đang cập nhật