Nghị quyết 13/NQ-HĐND

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị quyết 13/NQ-HĐND

Tiêu đề: Nghị quyết 13/NQ-HĐND năm 2011 về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và phương hướng, nhiệm vụ năm 2012 do thành phố Cần Thơ ban hành Số hiệu: 13/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Thành phố Cần Thơ Người ký: Nguyễn Hữu Lợi Ngày ban hành: 08/12/2011 Lĩnh vực: An ninh quốc gia, Quốc phòng, Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Nghị quyết 13/NQ-HĐND năm 2011 về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và phương hướng, nhiệm vụ năm 2012 do thành phố Cần Thơ ban hành

  • QUYẾT NGHỊ VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG, AN NINH NĂM 2011 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG ...
  • Điều 1. Hội đồng nhân dân thành phố nhất trí thông qua Báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố về tình ...
  • Điều 2. Hội đồng nhân dân thành phố nhất trí với mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu về kinh ...
  • 1. Mục tiêu
  • 2. Các chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội của năm 2012
  • 3. Nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu năm 2012
  • Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức triển khai và chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết theo trách ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị quyết 13/NQ-HĐND để xử lý:

Tin tức về Nghị quyết 13/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị quyết 13/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị quyết 13/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị quyết 13/NQ-HĐND

Đang cập nhật