Chỉ thị 01/2007/CT-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Chỉ thị 01/2007/CT-UBND

Tiêu đề: Chỉ thị 01/2007/CT-UBND tăng cường công tác chỉ đạo thu thuế năm 2007 do Thành phố Cần Thơ ban hành Số hiệu: 01/2007/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị Nơi ban hành: Thành phố Cần Thơ Người ký: Phạm Phước Như Ngày ban hành: 08/01/2007 Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Chỉ thị 01/2007/CT-UBND để xử lý:

Tin tức về Chỉ thị 01/2007/CT-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Chỉ thị 01/2007/CT-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Chỉ thị 01/2007/CT-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Chỉ thị 01/2007/CT-UBND

Đang cập nhật