Quyết định 208/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 208/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 208/QĐ-UBND năm 2009 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông Số hiệu: 208/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Nông Người ký: Đặng Đức Yến Ngày ban hành: 11/02/2009 Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 208/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 208/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 208/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 208/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 208/QĐ-UBND

Đang cập nhật