Quyết định 15/2011/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 15/2011/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 15/2011/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Văn phòng Ủy ban nhân dân do tỉnh Bình Thuận ban hành Số hiệu: 15/2011/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Bình Thuận Người ký: Lê Tiến Phương Ngày ban hành: 11/07/2011 Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 15/2011/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 15/2011/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 15/2011/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 15/2011/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 15/2011/QĐ-UBND

Đang cập nhật