Quyết định 31/2008/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 31/2008/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 31/2008/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau Số hiệu: 31/2008/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Cà Mau Người ký: Bùi Công Bửu Ngày ban hành: 05/12/2008 Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch, Tổ chức bộ máy nhà nước
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 31/2008/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 31/2008/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 31/2008/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 31/2008/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 31/2008/QĐ-UBND

Đang cập nhật