Nghị quyết 21/2011/NQ-HĐND

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị quyết 21/2011/NQ-HĐND

Tiêu đề: Nghị quyết 21/2011/NQ-HĐND về đặt tên một số đường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2011 Số hiệu: 21/2011/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Thành phố Đà Nẵng Người ký: Nguyễn Bá Thanh Ngày ban hành: 23/12/2011 Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị quyết 21/2011/NQ-HĐND để xử lý:

Tin tức về Nghị quyết 21/2011/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị quyết 21/2011/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị quyết 21/2011/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị quyết 21/2011/NQ-HĐND

Đang cập nhật