Chỉ thị 07/2007/CT-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Chỉ thị 07/2007/CT-UBND

Tiêu đề: Chỉ thị 07/2007/CT-UBND triển khai thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2007 do tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu ban hành Số hiệu: 07/2007/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Người ký: Trần Minh Sanh Ngày ban hành: 08/02/2007 Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Chỉ thị 07/2007/CT-UBND để xử lý:

Tin tức về Chỉ thị 07/2007/CT-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Chỉ thị 07/2007/CT-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Chỉ thị 07/2007/CT-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Chỉ thị 07/2007/CT-UBND

Đang cập nhật