Quyết định 09/2006/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 09/2006/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 09/2006/QĐ-UBND thành lập Khu bảo thuế Tịnh Biên, thuộc khu vực cửa khẩu Tịnh Biên, nằm trong Khu kinh tế cửa khẩu do tỉnh An Giang ban hành Số hiệu: 09/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh An Giang Người ký: Nguyễn Văn Đảm Ngày ban hành: 01/03/2006 Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Tổ chức bộ máy nhà nước
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 09/2006/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 09/2006/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 09/2006/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 09/2006/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 09/2006/QĐ-UBND

Đang cập nhật