Quyết định 1205/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1205/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 1205/QĐ-UBND năm 2009 về chương trình phát triển nhà ở cho học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo, nhà ở cho công nhân tại các khu công nghiệp tập trung và nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị theo Nghị quyết 18/NQ-CP của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng Số hiệu: 1205/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng Người ký: Huỳnh Đức Hòa Ngày ban hành: 26/05/2009 Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị

Mục lục Quyết định 1205/QĐ-UBND năm 2009 về chương trình phát triển nhà ở cho học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo, nhà ở cho công nhân tại các khu công nghiệp tập trung và nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị theo Nghị quyết 18/NQ-CP của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

 • QUYẾT ĐỊNH V/V BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN NHÀ Ở CHO HỌC SINH, SINH VIÊN CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO, NHÀ ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này chương trình phát triển nhà ở cho học sinh, sinh viên các cơ ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 • Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng; Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Tài nguyên ...
 • CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN NHÀ Ở CHO HỌC SINH, SINH VIÊN CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO VÀ NHÀ Ở CHO CÔNG ...
 • I. Quan điểm, mục tiêu
 • II. Thực trạng và nhu cầu nhà ở của sinh viên, công nhân lao động tại các khu công nghiệp ...
 • III. Các giải pháp và cơ chế, chính sách nhằm đẩy mạnh phát triển nhà ở cho học sinh, ...
 • IV. Kế hoạch thực hiện
 • V. Tổ chức thực hiện
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1205/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 1205/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 1205/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1205/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1205/QĐ-UBND

Đang cập nhật