Quyết định 18/2011/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 18/2011/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 18/2011/QĐ-UBND quy định tạm thời định mức vật tư kỹ thuật một số cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Bình Dương Số hiệu: 18/2011/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Bình Dương Người ký: Trần Văn Nam Ngày ban hành: 09/08/2011 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật

Mục lục Quyết định 18/2011/QĐ-UBND quy định tạm thời định mức vật tư kỹ thuật một số cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH TẠM THỜI ĐỊNH MỨC VẬT TƯ KỸ THUẬT MỘT SỐ CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI TRÊN ĐỊA BÀN ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định tạm thời định mức vật tư kỹ thuật một số cây trồng ...
 • Điều 2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm triển khai, hướng dẫn, kiểm tra ...
 • Điểu 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thủ trưởng ...
 • QUY ĐỊNH TẠM THỜI ĐỊNH MỨC VẬT TƯ KỸ THUẬT MỘT SỐ CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG
 • PHẦN I: CÂY TRỒNG
 • I. NHÓM CÂY ĂN TRÁI
 • II. NHÓM CÂY CÔNG NGHIỆP
 • III. NHÓM CÂY LÂM NGHIỆP
 • V. NHÓM RAU ĂN TRÁI
 • V. NHÓM RAU ĂN LÁ (định mức tính cho 1000 m2)
 • VI. NHÓM NẤM ĂN
 • VII. NHÓM CÂY LƯƠNG THỰC, CÂY  MÀU
 • VIII. NHÓM CÂY HOA
 • PHẦN II: MÔ HÌNH CHĂN NUÔI
 • I. GÀ
 • II. HEO
 • III. BÒ
 • IV. VỊT
 • V. CÁ NƯỚC NGỌT
 • VI. THÚ ĐẶC SẢN
 • VII. THỦY ĐẶC SẢN
 • VIII. CÁ CẢNH
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 18/2011/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 18/2011/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 18/2011/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 18/2011/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 18/2011/QĐ-UBND

Đang cập nhật