Quyết định 06/2013/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 06/2013/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 06/2013/QĐ-UBND Quy định cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Thái Bình Số hiệu: 06/2013/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Thái Bình Người ký: Phạm Văn Sinh Ngày ban hành: 07/05/2013 Lĩnh vực: Đất đai

Mục lục Quyết định 06/2013/QĐ-UBND Quy định cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Thái Bình

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.
 • Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, các Giám đốc Sở, Thủ trưởng các ban, ngành thuộc tỉnh; ...
 • QUY ĐỊNH VỀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT ...
 • Chương 1. QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Nguyên tắc cấp Giấy chứng nhận
 • Chương 2. CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
 • Điều 4. Chứng nhận quyền sử dụng đất
 • Điều 5. Nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được chứng nhận và không được chứng nhận quyền sở hữu
 • Điều 6. Chứng nhận quyền sở hữu nhà ở
 • Điều 7. Chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng
 • Điều 8. Chứng nhận quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng
 • Chương 3. HỒ SƠ VÀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN
 • MỤC 1. TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN
 • Điều 9. Thời gian thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận
 • Điều 10. Nơi nộp hồ sơ, việc chuyển thông tin địa chính cho cơ quan thuế và việc trình cơ quan có thẩm ...
 • Điều 11. Sao Giấy chứng nhận, hồ sơ có liên quan và thực hiện chỉnh lý hồ sơ địa chính
 • Điều 12. Sơ đồ nhà ở hoặc công trình xây dựng
 • Điều 13. Hình thức nộp giấy tờ khi làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận hoặc đăng ký biến động về đất, tài ...
 • MỤC 2. CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CHO HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN; CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ; NGƯỜI VIỆT NAM ĐỊNH CƯ Ở NƯỚC ...
 • Điều 14. Trường hợp thửa đất không có tài sản gắn liền với đất; có tài sản nhưng không có nhu cầu chứng ...
 • Điều 15. Trường hợp tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất
 • Điều 16. Trường hợp người sử dụng đất đồng thời là chủ sở hữu nhà ở, công trình xây dựng
 • Điều 17. Cấp Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất đồng thời là chủ sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng
 • Điều 18. Trường hợp người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở, công trình xây ...
 • MỤC 3. CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CHO TỔ CHỨC TRONG NƯỚC, CƠ SỞ TÔN GIÁO, NGƯỜI VIỆT NAM ĐỊNH CƯ Ở NƯỚC NGOÀI ...
 • Điều 19. Trường hợp thửa đất không có tài sản gắn liền với đất; có tài sản nhưng không có nhu cầu chứng ...
 • Điều 20. Trường hợp tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu tài sản không đồng thời là người sử dụng đất
 • Điều 21. Trường hợp người sử dụng đất đồng thời là chủ sở hữu nhà ở, công trình xây dựng
 • Điều 22. Trường hợp người sử dụng đất đồng thời là chủ sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng
 • MỤC 4. CẤP ĐỔI, CẤP LẠI, XÁC NHẬN BỔ SUNG VÀO GIẤY CHỨNG NHẬN
 • Điều 23. Các trường hợp cấp Giấy chứng nhận hoặc xác nhận thay đổi sau khi đã cấp Giấy chứng nhận
 • Điều 24. Thẩm quyền xác nhận thay đổi trên Giấy chứng nhận và cập nhật chỉnh lý hồ sơ địa chính
 • Điều 25. Cấp đổi Giấy chứng nhận
 • Điều 26. Cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất
 • Điều 27. Đăng ký biến động sau khi cấp Giấy chứng nhận
 • Chương 4. QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÔI GIẤY CHỨNG NHẬN
 • Điều 28. Quản lý phôi Giấy chứng nhận
 • Điều 29. Bảo vệ, bảo quản phôi Giấy chứng nhận
 • Điều 30. Trách nhiệm in, viết và kiểm tra việc in, viết Giấy chứng nhận
 • Điều 31. Hủy phôi Giấy chứng nhận bị hư hỏng trong quá trình quản lý, in, viết Giấy chứng nhận và công ...
 • Chương 5. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 32. Xử lý một số vấn đề phát sinh khi ban hành Quy định
 • Điều 33. Trách nhiệm của các sở, ngành liên quan
 • Điều 34. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân huyện, thành phố
 • Điều 35. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã
 • Điều 36. Trách nhiệm của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất
 • Điều 37. Điều khoản thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 06/2013/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 06/2013/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 06/2013/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 06/2013/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 06/2013/QĐ-UBND

Đang cập nhật