Quyết định 35/2009/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 35/2009/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 35/2009/QĐ-UBND về quy chế phối hợp giải quyết các vụ việc tập trung đông người khiếu nại, tố cáo, làm mất an ninh trật tự tại trụ sở cơ quan Đảng, Nhà nước thành phố Cần Thơ Số hiệu: 35/2009/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thành phố Cần Thơ Người ký: Trần Thanh Mẫn Ngày ban hành: 09/06/2009 Lĩnh vực: Khiếu nại, tố cáo

Mục lục Quyết định 35/2009/QĐ-UBND về quy chế phối hợp giải quyết các vụ việc tập trung đông người khiếu nại, tố cáo, làm mất an ninh trật tự tại trụ sở cơ quan Đảng, Nhà nước thành phố Cần Thơ

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP GIẢI QUYẾT CÁC VỤ VIỆC TẬP TRUNG ĐÔNG NGƯỜI KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, LÀM ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế, phối hợp giải quyết các vụ việc tập trung đông người ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày và đăng Báo Cần Thơ chậm nhất là 05 ngày, kể ...
 • Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, thủ trưởng sở, ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban ...
 • QUY CHẾ PHỐI HỢP GIẢI QUYẾT CÁC VỤ VIỆC TẬP TRUNG ĐÔNG NGƯỜI KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, MẤT AN NINH TRẬT TỰ TẠI ...
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Quy chế này quy định Phối hợp giải quyết các vụ việc tập trung đông người khiếu nại, tố cáo, ...
 • Điều 2. Nguyên tắc phối hợp
 • Điều 3. Phương châm, quan điểm chỉ đạo:
 • Chương II NỘI DUNG PHỐI HỢP
 • Điều 4. Phối hợp thông tin về các vụ việc tập trung đông người khiếu nại, tố cáo tại các cơ quan, đoàn ...
 • Điều 5. Phối hợp tiếp nhận, xử lý thông tin và điều phối lực lượng
 • Điều 6. Phối hợp xử lý tình huống tại nơi phát sinh khiếu nại, tố cáo đông người
 • Điều 7. Phối hợp giải quyết những vụ khiếu nại đông người làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của ...
 • Điều 8. Phối hợp xử lý đối với các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người sau khi tiếp xúc
 • Chương III PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM XỬ LÝ VỤ VIỆC
 • Điều 9. Sau khi tiếp nhận đầy đủ thông tin, Thường trực Tổ Công tác thông báo ngay cho các thành viên ...
 • Điều 10. Nhiệm vụ của các thành viên Tổ Công tác
 • Chương IV THÔNG TIN BÁO CÁO VÀ ĐỊA ĐIỂM TẬP KẾT LỰC LƯỢNG
 • Điều 11. Chế độ thông tin báo cáo
 • Điều 12. Địa điểm tập kết lực lượng xử lý các vụ việc tập trung đông người khiếu nại, tố cáo:
 • Chương V KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG VÀ PHƯƠNG TIỆN KỸ THUẬT HỖ TRỢ
 • Điều 13. Kinh phí phục vụ công tác phối hợp giải quyết vụ, việc tập trung đông người khiếu nại, tố cáo ...
 • Điều 14. Phương tiện kỹ thuật hỗ trợ:
 • Chương VI TỔ CHỨC - THỰC HIỆN
 • Điều 15. Thủ trưởng sở, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện tập trung chỉ đạo rà soát lại ...
 • Điều 16. Thành lập Tổ Công tác phối hợp
 • Điều 17. Chánh Thanh tra thành phố chủ trì, phối hợp các cơ quan hữu quan tiến hành tổ chức kiểm tra ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 35/2009/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 35/2009/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 35/2009/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 35/2009/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 35/2009/QĐ-UBND

Đang cập nhật