Nghị định 45/2013/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 45/2013/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 45/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động Số hiệu: 45/2013/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 10/05/2013 Lĩnh vực: Lao động

Mục lục Nghị định 45/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ THỜI GIỜ LÀM VIỆC, THỜI GIỜ NGHỈ NGƠI ...
 • Chương 1. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Chương 2. THỜI GIỜ LÀM VIỆC, THỜI GIỜ NGHỈ NGƠI
 • MỤC 1. THỜI GIỜ LÀM VIỆC
 • Điều 3. Thời giờ được tính vào thời giờ làm việc được hưởng lương
 • Điều 4. Làm thêm giờ
 • MỤC 2. THỜI GIỜ NGHỈ NGƠI
 • Điều 5. Nghỉ trong giờ làm việc
 • Điều 6. Thời gian được coi là thời gian làm việc của người lao động để tính số ngày nghỉ hằng năm
 • Điều 7. Cách tính số ngày nghỉ hằng năm đối với trường hợp làm không đủ năm
 • Điều 8. Nghỉ Tết Âm lịch
 • Chương 3. AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG
 • MỤC 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG
 • Điều 9. Xây dựng Chương trình quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động
 • Điều 10. Lập phương án về các biện pháp bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động
 • Điều 11. Sử dụng người lao động cao tuổi làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm
 • MỤC 2. TAI NẠN LAO ĐỘNG, BỆNH NGHỀ NGHIỆP
 • Điều 12. Tai nạn lao động và sự cố nghiêm trọng
 • Điều 13. Khai báo, điều tra, thống kê, báo cáo, bồi thường, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp ...
 • Điều 14. Kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại
 • MỤC 3. KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN LAO ĐỘNG
 • Điều 15. Tổ chức hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động
 • Điều 16. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động
 • Điều 17. Hồ sơ, thủ tục cấp, cấp lại và bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm ...
 • Điều 18. Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động
 • Điều 19. Thời hạn của Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động
 • Điều 20. Đình chỉ hoạt động của tổ chức kiểm định kỹ thuật an toàn lao động
 • Điều 21. Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động
 • Điều 22. Quyền và trách nhiệm của tổ chức hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động
 • Điều 23. Trách nhiệm sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động
 • Điều 24. Trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước đối với hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao ...
 • Chương 4. QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THỜI GIỜ LÀM VIỆC, THỜI GIỜ NGHỈ NGƠI VÀ AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ...
 • Điều 25. Quản lý nhà nước về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động
 • Chương 5. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 26. Hiệu lực thi hành
 • Điều 27. Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành

Ngày 10/05/2013, Chính phủ đã ban hành nghị định 45/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động.

Một số nội dung đáng chú ý về thời giờ làm việc và nghỉ ngơi của người lao động được quy định trong nghị định 45/2013/NĐ-CP có thể kể đến như là: Số giờ làm thêm trong ngày không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong 01 ngày; khi áp dụng quy định làm việc theo tuần thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 01 ngày. 

Tuy nhiên, quy định này cũng có trường hợp ngoại lệ. Có 01 trường hợp được tổ chức làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ là các đơn vị sản xuất, cung cấp điện, viễn thông, lọc dầu, cấp, thoát nước. Sau mỗi đợt làm thêm tối đa 07 ngày liên tục trong tháng, người lao động phải được bố trí nghỉ bù số thời gian đã không được nghỉ. Trường hợp không bố trí nghỉ bù thì phải trả lương làm thêm giờ cho thời gian người lao động không được nghỉ bù, mức lương trả cho thời gian không được nghỉ bù được tính như mức lương làm thêm giờ, được quy định cụ thể tại điều 97 Bộ luật lao động.

Nghi định 4/2015 cũng quy định thời gian nghỉ giữa giờ làm việc là thời giờ làm việc áp dụng trong ca liên tục 08 giờ trong điều kiện bình thường hoặc 06 giờ trong trường hợp được rút ngắn. Thời điểm nghỉ cụ thể do người sử dụng lao động quyết định. Ngoài thời giờ nghỉ ngơi trong ca làm việc bình thì người lao động làm việc trong ngày từ 10 giờ trở lên kể cả số giờ làm thêm thì được nghỉ thêm ít nhất 30 phút tính vào giờ làm việc.

Bên cạnh những vấn đề trên, nghị định 45/2013/NĐ-CP cũng đưa ra các quy định cụ thể về vệ sinh lao động, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; kiểm định kỹ thuật an toàn lao động.

Nghị định 45/2013/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2013.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 45/2013/NĐ-CP để xử lý:

Phân tích chính sách về Nghị định 45/2013/NĐ-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị định 45/2013/NĐ-CP

Án lệ về Nghị định 45/2013/NĐ-CP

Đang cập nhật