Quyết định 14/2006/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 14/2006/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 14/2006/QĐ-UBND danh mục văn bản qui phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành cần sửa đổi Số hiệu: 14/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng Người ký: Huỳnh Đức Hòa Ngày ban hành: 15/03/2006 Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật

Mục lục Quyết định 14/2006/QĐ-UBND danh mục văn bản qui phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành cần sửa đổi

  • QUYẾT ĐỊNH V/V BAN HÀNH DANH MỤC VĂN BẢN QUI PHẠM PHÁP LUẬT DO HĐND VÀ UBND TỈNH BAN HÀNH CẦN SỬA ĐỔI ...
  • Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND và UBND tỉnh Lâm ...
  • Điều 2: Chánh Văn phòng UBND tỉnh và giám đốc các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, ...
  • Điều 3: Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.
  • Điều4: Các Ông: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị ...
  • DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HĐND, UBND TỈNH LÂM ĐỒNG BAN HÀNH TỪ 01/01/2005 ĐẾN NGÀY 31-12 ...
  • DANH MỤC VĂN BẢN QPPL DO HĐND, UBND TỈNH LÂM ĐỒNG BAN HÀNH ĐẾN HẾT NGÀY 31-12-2005 ĐÃ HẾT HIỆU LỰC THI ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 14/2006/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 14/2006/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 14/2006/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 14/2006/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 14/2006/QĐ-UBND

Đang cập nhật