Nghị quyết 09/2006/NQ-HĐND

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị quyết 09/2006/NQ-HĐND

Tiêu đề: Nghị quyết 09/2006/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu cử bổ sung phó chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang Khóa VII, nhiệm kỳ 2004 - 2009 Số hiệu: 09/2006/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Tỉnh An Giang Người ký: Võ Thanh Khiết Ngày ban hành: 22/03/2006 Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị quyết 09/2006/NQ-HĐND để xử lý:

Tin tức về Nghị quyết 09/2006/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị quyết 09/2006/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị quyết 09/2006/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị quyết 09/2006/NQ-HĐND

Đang cập nhật