Quyết định 25/2009/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 25/2009/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 25/2009/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, mối quan hệ công tác của Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận Số hiệu: 25/2009/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Bình Thuận Người ký: Huỳnh Tấn Thành Ngày ban hành: 07/05/2009 Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Quyết định 25/2009/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, mối quan hệ công tác của Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, TỔ CHỨC BỘ MÁY, MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC CỦA ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, mối ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2230/QĐ-CTUBBT ...
 • Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Xây dựng, Chủ tịch UBND các huyện ...
 • QUY ĐỊNH VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, TỔ CHỨC BỘ MÁY, BIÊN CHẾ VÀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC CỦA SỞ XÂY ...
 • Điều 1. Vị trí và chức năng
 • Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn
 • Điều 3. Tổ chức bộ máy và biên chế
 • Điều 4. Mối quan hệ công tác
 • Điều 5. Tổ chức thực hiện
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 25/2009/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 25/2009/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 25/2009/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 25/2009/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 25/2009/QĐ-UBND

Đang cập nhật