Quyết định 20/2009/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 20/2009/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 20/2009/QĐ-UBND quy định về phân công trách nhiệm quản lý nhà nước trong lĩnh vực hoạt động tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Bình Định Số hiệu: 20/2009/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Nguyễn Văn Thiện Ngày ban hành: 03/07/2009 Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ

Mục lục Quyết định 20/2009/QĐ-UBND quy định về phân công trách nhiệm quản lý nhà nước trong lĩnh vực hoạt động tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Bình Định

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về phân công trách nhiệm quản lý nhà nước trong lĩnh ...
 • Điều 2. Quy định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.
 • Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành ...
 • QUY ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG TIÊU CHUẨN VÀ QUY ...
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Trách nhiệm quản lý hoạt động trong lĩnh vực Quy chuẩn kỹ thuật.
 • Chương II TỔ CHỨC ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN VÀ QUY CHUẨN KỸ THUẬT.
 • Điều 4. Tổ chức áp dụng tiêu chuẩn.
 • Điều 5. Tổ chức áp dụng quy chuẩn kỹ thuật.
 • Chương III. XÂY DỰNG VÀ BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT ĐỊA PHƯƠNG
 • Điều 6. Lập và phê duyệt kế hoạch xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương.
 • Điều 7. Trình tự , thủ tục xây dựng và ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương.
 • Điều 8. Trình bày và thể hiện nội dung Quy chuẩn kỹ thuật địa phương.
 • Điều 9. Rà soát, sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ quy chuẩn kỹ thuật địa phương
 • Điều 10. Thông báo, phổ biến, đăng ký, xuất bản, phát hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương.
 • Điều 11. Chứng nhận hợp quy theo quy chuẩn kỹ thuật địa phương
 • Điều 12. Kinh phí xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương
 • Chương IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 13. Tổ chức thực hiện
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 20/2009/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 20/2009/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 20/2009/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 20/2009/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 20/2009/QĐ-UBND

Đang cập nhật