Thông tư 04/2013/TT-BVHTTDL

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 04/2013/TT-BVHTTDL

Tiêu đề: Thông tư 04/2013/TT-BVHTTDL Quy định tiêu chuẩn, hồ sơ, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên tư pháp, lập và công bố danh sách giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc; thủ tục cử người tham gia giám định tư pháp và thành lập hội đồng giám định trong lĩnh vực văn hóa do Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch ban hành Số hiệu: 04/2013/TT-BVHTTDL Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Văn hóa thể thao và du lịch Người ký: Hoàng Tuấn Anh Ngày ban hành: 03/05/2013 Lĩnh vực: Bổ trợ tư pháp, Cán bộ, công chức, viên chức

Mục lục Thông tư 04/2013/TT-BVHTTDL Quy định tiêu chuẩn, hồ sơ, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên tư pháp, lập và công bố danh sách giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc; thủ tục cử người tham gia giám định tư pháp và thành lập hội đồng giám định trong lĩnh vực văn hóa do Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN, HỒ SƠ, THỦ TỤC BỔ NHIỆM, MIỄN NHIỆM GIÁM ĐỊNH VIÊN TƯ PHÁP, LẬP VÀ CÔNG ...
 • Chương 1. QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Chương 2. TIÊU CHUẨN, HỒ SƠ, THỦ TỤC BỔ NHIỆM, MIỄN NHIỆM GIÁM ĐỊNH VIÊN TƯ PHÁP, LẬP VÀ CÔNG BỐ DANH ...
 • Điều 3. Tiêu chuẩn bổ nhiệm giám định viên tư pháp
 • Điều 4. Thủ tục bổ nhiệm giám định viên tư pháp
 • Điều 5. Hồ sơ đề nghị bổ nhiệm giám định viên tư pháp
 • Điều 6. Miễn nhiệm giám định viên tư pháp
 • Điều 7. Lập, công bố danh sách giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc, tổ chức ...
 • Chương 3. THỦ TỤC CỬ NGƯỜI THAM GIA GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP VÀ THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG GIÁM ĐỊNH
 • Điều 8. Cử người tham gia giám định tư pháp
 • Điều 9. Thành lập hội đồng giám định
 • Chương 4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 10. Tổ chức thực hiện
 • Điều 11. Hiệu lực thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 04/2013/TT-BVHTTDL để xử lý: