Nghị định 48/2013/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 48/2013/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 48/2013/NĐ-CP sửa đổi Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính Số hiệu: 48/2013/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 14/05/2013 Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật

Mục lục Nghị định 48/2013/NĐ-CP sửa đổi Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính

  • NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC NGHỊ ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
  • Điều 1. Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều, khoản của Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm ...
  • 1. Sửa đổi
  • 2. Sửa đổi
  • 4. Sửa đổi
  • Điều 2. Sửa đổi một số điều của Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về ...
  • Điều 3. Sửa đổi, bổ sung ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn ...
  • Điều 4. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính ...
  • Điều 5. Điều khoản thi hành

Ngày 14/05/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 48/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính.

Nghị định 48/2013/NĐ-CP đã sửa đổi, bổ sung 18 điều của Nghị định số 63/2010/NĐ-CP; 09 điều của Nghị định 20/2008/NĐ-CP về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; 01 điều của Nghị định số 36/2012/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ và 03 điều của Nghị định 55/2011/NĐ-CP.

Nghị định 48/2013/NĐ-CP  bổ sung quy định mới về kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính như việc Tham gia ý kiến đối với quy định về thủ tục hành chính trong dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật hay sửa đổi, bổ sung về cơ quan, đơn vị kiểm soát thủ tục hành chính…

Nghị định 49/2013/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2013.

  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 48/2013/NĐ-CP để xử lý:

Tin tức về Nghị định 48/2013/NĐ-CP

Phân tích chính sách về Nghị định 48/2013/NĐ-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị định 48/2013/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 48/2013/NĐ-CP

Đang cập nhật