Thông tư 41/2006/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 41/2006/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 41/2006/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Quyết định 161/2005/QĐ-TTg về việc mở rộng thí điểm cơ sở sản xuất, kinh doanh tự kê khai, tự nộp thuế nhà đất, thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao và thuế môn bài do Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 41/2006/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trương Chí Trung Ngày ban hành: 12/05/2006 Lĩnh vực: Đất đai, Thuế, phí, lệ phí

Mục lục Thông tư 41/2006/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Quyết định 161/2005/QĐ-TTg về việc mở rộng thí điểm cơ sở sản xuất, kinh doanh tự kê khai, tự nộp thuế nhà đất, thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao và thuế môn bài do Bộ Tài chính ban hành

 • I. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG
 • II. ĐĂNG KÝ THUẾ
 • III. KÊ KHAI, NỘP THUẾ
 • 1. Thuế nhà đất:
 • 1.1. Kê khai thuế nhà đất:
 • 1.2. Nộp thuế nhà đất:
 • 2. Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao (gọi tắt là thuế thu nhập cá nhân -TNCN):
 • 2.1. Kê khai thuế TNCN:
 • 2.2. Nộp thuế TNCN:
 • 2.3. Sửa đổi biểu mẫu kê khai và biên lai thuế TNCN:
 • 3. Thuế môn bài:
 • 3.1. Mức thuế môn bài:
 • 3.2. Kê khai và nộp thuế môn bài:
 • 4. Kê khai điều chỉnh thuế nhà đất, thuế TNCN, thuế môn bài:
 • 4.1 Đối với thuế nhà đất và thuế TNCN.
 • 4.2 Đối với thuế môn bài.
 • IV. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN
 • V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 41/2006/TT-BTC để xử lý:

Tin tức về Thông tư 41/2006/TT-BTC

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 41/2006/TT-BTC

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 41/2006/TT-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 41/2006/TT-BTC

Đang cập nhật