Thông tư liên tịch 10/2013/TTLT-BTTTT-BQP-BCA

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư liên tịch 10/2013/TTLT-BTTTT-BQP-BCA

Tiêu đề: Thông tư liên tịch 10/2013/TTLT-BTTTT-BQP-BCA hướng dẫn cơ chế phối hợp xử lý nhiễu có hại giữa các đài vô tuyến điện phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh và mục đích kinh tế - xã hội do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông - Bộ Quốc phòng - Bộ Công an ban hành Số hiệu: 10/2013/TTLT-BTTTT-BQP-BCA Loại văn bản: Thông tư liên tịch Nơi ban hành: Bộ Công An, Bộ Quốc phòng, Bộ Thông tin và Truyền thông Người ký: Lê Nam Thắng, Đỗ Bá Tỵ, Tô Lâm Ngày ban hành: 09/05/2013 Lĩnh vực: An ninh quốc gia, Quốc phòng, Bưu chính, viễn thông
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư liên tịch 10/2013/TTLT-BTTTT-BQP-BCA để xử lý:

Tin tức về Thông tư liên tịch 10/2013/TTLT-BTTTT-BQP-BCA

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư liên tịch 10/2013/TTLT-BTTTT-BQP-BCA

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư liên tịch 10/2013/TTLT-BTTTT-BQP-BCA

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư liên tịch 10/2013/TTLT-BTTTT-BQP-BCA

Đang cập nhật