Nghị quyết 36/2012/NQ-HĐND

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị quyết 36/2012/NQ-HĐND

Tiêu đề: Nghị quyết 36/2012/NQ-HĐND quy định nội dung chi và mức chi công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông Số hiệu: 36/2012/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Nông Người ký: Điểu K'ré Ngày ban hành: 20/12/2012 Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị quyết 36/2012/NQ-HĐND để xử lý:

Tin tức về Nghị quyết 36/2012/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị quyết 36/2012/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị quyết 36/2012/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị quyết 36/2012/NQ-HĐND

Đang cập nhật